Rehabillitering

Individuell oppfølging:

Hver beboer får tildelt en hovedkontaktperson som gir individuell oppfølging og veiledning. Dette skjer i formelle og uformelle samtaler og i ansvarsgruppemøter.

Vi ønsker å samarbeide med sosialkuratoren i forhold til de individuelle planene som er utarbeidet for hver enkelt beboer.

Kristne samlinger:

Hver morgen og hver kveld blir det tilbudt en kristen samling med sang, bønn og forkynnelse. Etter samlingen er det mulighet for spørsmål, samtale of forbønn.

Aktiviteter og arbeidstrening:

Alle beboere utfører daglige gjøremål som rengjøring, matlaging, klesvask eller vedlikehold. Dette danner en arena for utprøving av kunnskaper og ferdigheter og er med på å strukturere hverdagen. Grubeli disponerer også plass på Asvo på Tonstad der beboerne kan tilnærme seg arbeidshverdagen i vernete omgivelser.

Fritid og mijø:

Miljøet på huset danner en arena for å lære å fungere i et sosialt fellesskap.
En gang i uken er det beboermøte (obligatorisk) hvor alle samles.

Vi arrangerer ulike aktiviteter, bl.a. friluftsaktiviteter som tilfredstiller et spenningsbehov på alternativ måte, f.eks. fjellturer, rafting, gokart, ski, kano- og fisketurer. Videre er det mulighet for snekkerarbeid, mekking, husflid, trening, musikk, bordtennis, volleyball og svømming.

Gruppe tilbud:

En gang i uken er det tilbud om samtalegruppe. Vi snakker om forskjellige tema, bl.a. selvtillit, ensomhet, vennskap, ærlighet, samvittighet, rusmestring, sorg og død.

Deltakerne har muligheten til å utveksle erfaringer og forbedre evnen til refleksjon og selvinnsikt.

Familiearbeid

Grubeli ønsker å gi beboerne et tilbud om å bygge opp kontakten med familien sin. Det er mulighet for besøk og overnatting. Dersom beboeren ønsker det kan familiemedlemmer benytte seg av veiledning og felles samtaler.

Psykolog

Dersom det er ønskelig med samtaler har vi egen psykolog i tillegg til at det tilrettelegges for bruk av psykolog på brukernes hjemsted.
Å starte med polikliniske samtaler i hjemkommunen kan være en viktig brikke i utflyttingsfasen i forhold til ettervern.