Inntak:

Den som har lyst til å søke om plass på Grubeli må først og fremst ta kontakt med sosialkontoret sitt.

Sosialkontoret sender:

  • Skriftlig søknad om opphold for vedkommende søker
  • Garanti for oppholdet i minst 3 måneder
  • Sosialrapport med opplysninger om søkeren og formålet med ønsket opphold
  • Dokumentasjon fra fastlegen med medisinske opplysninger

Inntaksteamet består av daglig leder, sosionom, tilsynslege og sykepleier.
Søknadene behandles en gang i uken.
Søkeren bør være avruset ved ankomst til Grubeli.