Beskrivelse: C:\bilder\hvemBilde.jpg

Beskrivelse: C:\bilder\heading.jpg

Beskrivelse: C:\bilder\hovedknapp.jpg

Beskrivelse: C:\bilder\inntakKnapp.jpg

Beskrivelse: C:\bilder\rehabKnapp.jpg

Beskrivelse: C:\bilder\fagligKnapp.jpg

Beskrivelse: C:\bilder\hvorKnapp.jpg


Bemanning:

Grubeli har idag 18 ansatte (fordelt på 12 stillinger) og flere frivillige medarbeidere. Vi har tilsynslege, psykolog, vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog og hjelpepleier og ufaglært personal med flere års erfaring innen rusomsorgen.

Priser

Prisen for et opphold på Grubeli er døgnbasert.
Prisene justeres årlig.

Inkludert i priser er:

  • Kost og losji
  • Medisiner og legekonsultasjon
  • Kjøring til ulike aktiviteter

Sosialkontoret må i tillegg til døgnprisen dekke utlegg til beboer som:

  • Lommepenger
  • Klær og utstyr til beboer etter søknad
  • Tannbehandling etter godkjent overslag og søknad

Eier - og styreforhold:

Grubeli Rehabiliteringssenter eies og drives av Ålgård Baptistmenighet.
Styret består av 6 representanter som blir valgt av de stemmeberettige medlemmene i Ålgård Baptistmenighet under menighetens årsmøte. I tillegg har daglig leder ved senteret fast plass i styret.

Beskrivelse: C:\bilder\kontaktKnapp.jpg