Faglig tilnærming:

Utgangspunktet for arbeidet på Grubeli er mennesket med sine fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov, sine ressurser, handlinger og problemer.

Hjelpen vi gir er livsnær og hverdagsorientert. Vi ønsker å sette beboerne i stand til å ta ansvar for sitt eget liv og mestre hverdagen uten rus.

Vi legger vekt på individuell tilpassning av rehabiliteringsopplegget.

Målgruppe

Grubeli Rehabilliteringssenter tar imot rusmisbrukere fra 18 år av begge kjønn, derav også ektepar. Forholdene er også tilrettelagt for rusmisbrukere som får legemiddelassistert rehabilitering. (Metadon eller Subutex) eller medikamentell behandling pga AD/HD.

Vi er godkjent for paragraf 12-soning.

Inntak

Sosialkontoret sender:

  • Skriftlig søknad for opphold av vedkommende søker
  • Garanti for opphold i minst 3 måneder
  • Sosialrapport med opplysninger om søkeren og formålet med ønsket opphold
  • Dokumentasjon fra fastlegen med medisinske opplysninger

Søknadene behandles en gang i uken.
Søkeren bør være avruset ved ankomst til Grubeli.